Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Ordination

การบวชนับเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสงฆ์

Meditation Ceremony

กำหนดการรับกรรมฐาน
ทางวัดได้กำหนดพิธีรับพระกรรมฐานในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน

Buddhist Sabbath

กิจกรรม วันโกน วันพระ
มีกิจกรรมธรรมเทศนาวันโกนธรรมเทศนาวันพระ เวียนเทียน

News

 • พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ในวันที่ 19 เมษายน 2557  ...
 • พระครูภาวนาวิรัช นำพระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี ในโครงการภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งแม่ชีโยคี วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) เข้ากราบ คารวะครูบาอาจารย์ พระมหาเถระ วัดต่างๆทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน...
 • พระครูภาวนาวิรัช นำพระภิกษุ สามเณร ศีลจาริณี ในโครงการภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งแม่ชีโยคี วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) เข้ากราบ คารวะครูบาอาจารย์ พระมหาเถระ วัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่...
 • กิจกรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สุมาคารวะครูบาอาจารย์ ผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างภัตตศาลา หอฉัน สรงน้ำพระ วันที่ 16 เมษายน 2557...
 • ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา วันปีใหม่ จากพระครูภาวนาวิรัช 16 เมษายน วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) กิจกรรมช่วงบ่าย รดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง...
 • ตักบาตร วันปีใหม่ 16 เมษายน วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) กิจกรรมช่วงบ่าย รดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง...
 • 15 เมษายน 2557 ต้อนรับพระครูภาวนาวิรัช (44 รูป) 15 เมษายน 2557 ต้อนรับพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)...
 • ประมวลภาพ พิธีบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2557 พิธีบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557 พระเดชพระคุณ พระราชสิงหวรมุนี...
 • ปลงผมเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในวันที่ 5 เมษายน 2557 โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng...
 • เตรียมความพร้อม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 5 เมษายน 2557 โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram...
 • Read More