Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Welcome all people to meditation practice

Read More

Ordination

การบวชนับเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสงฆ์

Meditation Ceremony

กำหนดการรับกรรมฐาน
ทางวัดได้กำหนดพิธีรับพระกรรมฐานในเวลา 08.00 น. ของทุกวัน

Buddhist Sabbath

กิจกรรม วันโกน วันพระ
มีกิจกรรมธรรมเทศนาวันโกนธรรมเทศนาวันพระ เวียนเทียน

News

 • ประมวลภาพ พิธีบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2557 พิธีบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557 พระเดชพระคุณ พระราชสิงหวรมุนี...
 • ปลงผมเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในวันที่ 5 เมษายน 2557 โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng...
 • เตรียมความพร้อม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 5 เมษายน 2557 โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram...
 • วีดีโอ : งานพิธีทำบุญครบรอบ ๕๒๒ ปี วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โพสต์...
 • ประมวลภาพ งานครบรอบ ๕๒๒ ปี วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ประมวลภาพ งานครบรอบ ๕๒๒ ปี วัดร่ำเปิง...
 • โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng (Tapotaram)....
 • บรรพชา อุปสมบท ทุกวันอาทิตย์ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat...
 • ขึ้นกรรมฐาน พระนิสิต ป.โท – ป.เอก มจร. พะเยา โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)...
 • พระภิกษุ และ แม่ชีชาวจีนลาสิกขา วันที่ 7 มีนาคม 2557 โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)...
 • โพสต์ by วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng (Tapotaram)....
 • Read More