top of page
_TON6939.jpg

ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม

ข้อปฏิบัติ และกฏระเบียบ

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐาน ๔

ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ต้องปฏิบัตวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติิปัฏฐาน ๔ ต้องมีการ
กราบสติปัฏฐาน เดินจงกรม และ นั่งสมาธิ กำหนด พองหนอ - ยุบหนอ
ตามผู้ที่ช่วยพระวิปัสสนาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ แนะนำก่อนการปฏิบัติเท่านั้น

ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ควรปฏิบัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 8-12 ชั่วโมงยึดหลัก
“กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ปฏิบัติเยอะ” 
ผู้ปฏิบัติต้องสอบอารมณ์พระกรรมฐานทุกวัน

ผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรม

รายละเอียดที่ควรทราบ

ในการเข้ามาปฏิบัติธรรม

 • ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมที่สำนักงานแม่ชี (สำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง) หรือสำนักสงฆ์ (สำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย)  เวลา  7.00 น. ทุกวัน (ยกเว้น วันพระ)

 •  พิธีรับพระกรรมฐาน และรับศีล 8   เวลา 8:00 น.  ของทุกวัน 
  (ยกเว้นวันพระ)

 • พิธีลาศีล 8 (กลับบ้าน) และรับศีล 5   เวลา 6:00 น. (หลังทำวัตรเช้า)
  ของทุกวัน

สำนักสงฆ์วัดร่ำเปิง.jpg
สำนักงานแม่ชีวัดร่ำเปิง.jpg

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชนตัวจริง หรือ มีบุคคลที่เชื่อถือได้มารับรอง
   

 • สำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิง

  ​เสื้อ-ผ้าถุง หรือกางเกงขายาว-ผ้าสไบสีขาว
        ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง-รัดรูป-แขนกุด-เอวลอย,
  เสื้อซับในสีขาว (สำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิงสวมทับเสื้อชั้นในให้ดูเรียบร้อย) กระโปรงซับในขาว (กรณีเมื่อนุ่งผ้าถุง)  

 • สำหรับนักปฏิบัติธรรมชาย 

  เสื้อ-กางเกงขายาวสีขาว
   

 • ของใช้จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ผ้าเช็ดตัว,รองเท้าแตะ ฯลฯ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)  นาฬิกาปลุก (ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกาปลุก), เข็มกลัดซ่อนปลาย, 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   ในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรม

1. ห้าม สวมเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย, ห้าม นำของมีค่า-เครื่องประดับติดตัวมา เช่น สร้อยพระ แหวน กำไล
2. ห้าม ไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือมาด้วย   งดการใช้โทรศัพท์ และไม่ติดต่อกับใครๆ ตลอดเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรม
3. ห้าม ใช้เครื่องสำอาง-ของหอม ตกแต่งใบหน้าและร่างกาย และให้เก็บ-มัดรวบผมให้เรียบร้อย


4. เพื่อความสะดวกสบายในขณะอยู่ปฏิบัติธรรม ควรสวมรองเท้าแตะไม่มีส้น
5. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการปฏิบัติฯ ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารตามความเหมาะสม ให้ทั้งมื้อเช้าและกลางวันดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ออกไปซื้ออาหารหรือปรุงอาหารทานเอง
6. ผู้ปฏิบัติฯ สามารถซื้อของใช้ที่จำเป็นได้ที่ร้านค้าของวัด


7. ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติฯ ออกไปนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจริงๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และนำหลักฐานมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อนทุกครั้ง
8. ต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน เวลา 4:30 น. 13:00 น. และ 18:00 น. นอกจากได้รับการยกเว้นจากพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์
9. ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องพักหรือบริเวณอื่นๆ ในวัด ไม่ว่ากับโยคีด้วยกัน หรือกับพระ-เณร-แม่ชี ภายในวัด เพราะจะทำให้เสียอารมณ์การปฏิบัติ ให้สำรวมกิริยามารยาท ไม่พูดคุยเสียงดัง และห้ามการเรี่ยไร การทรงเจ้า และดูดวงทุกชนิด


10. หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม ห้ามพากันไปพูดคุยภายในที่พัก/ห้องพัก และไม่ควรพูดคุยกันเกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพักหรืออาศัยในกุฏิ/ห้องพัก และห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไปในกุฏิ/ห้องพักโดยเด็ดขาด
11. หากเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ควรแจ้งพระพี่เลี้ยง(สำหรับโยคีชาย) แม่ชีพี่เลี้ยง (สำหรับโยคีหญิง) หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
12. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เรียนปรึกษากับพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น งดการพูดคุย ทักทายหรือส่งอารมณ์กันเองโดยเด็ดขาด


13. ในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรนี้ ไม่อนุญาตให้นำวิธีการปฏิบัติแบบอื่นมาปฏิบัติ
14. ต้องเข้าสอบอารมณ์ทุกวัน ตามวันและสถานที่ที่จัดให้กับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์โดยเคร่งครัด
15. กำหนดระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด   อยู่อย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป นานที่สุด 1 เดือน
16. ถ้าไม่ทำตามระเบียบนี้ เจ้าหน้าที่ของวัดมีสิทธิ์ให้ออก และจะไม่รับพิจารณาเข้าอยู่วัดในครั้งต่อไป

DSC_7923 copy.jpg

การแต่งกาย

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ต้องนุ่งหุ่มดอง เพื่อเป็นปริมณฑล ทุกครั้งที่ออกมาทำกิจนอกกุฏิ เช่นการสอบอารมณ์ หรือ บิณฑบาบาตที่รอบวิหารลายคำ

สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปให้นุ่งหุ่มชุดขาว โดยผู้ปฏิบัติธรรมหญิง ต้องมีผ้าสไบสีขาวด้วย  (หากไม่มีสามารถแจ้งยืมจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน)

กุฏิ และห้องพัก

กุฏิ, ห้องพัก 1 ห้อง ต่อผู้ปฏิบัติ 1 ท่าน

ควารดูแลรักษาความสะอาดภายในกุฏิ, ห้องพักและบริเวณรอบกุฏิ, ห้องอยู่เสมอ

 • ห้ามเคลื่นย้ายสิ่งของที่มีประจำกุฏิ, ห้องพักออกไปไว้ที่อื่นหรือนำไปกุฏ, ห้องอื่น ตลอดถึงห้ามประกอบอาหารภายในกุฏิ
   

 • ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิดในบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมและในวัดไม่อนุญาตนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้ในกุฏิ เช่น เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ หรือกระทะไฟฟ้า เป็นต้น

 

เมื่อถึงกำหนดกลับ ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อนวันกลับ 1 วัน ทำความสะอาดกุฏ, ห้องพัก ให้เรียบร้อย และนำกุญแจ, ห้องพักทั้งเครื่องนอนส่งคืนที่สำนักสงฆ์ ก่อนเวลา 16.30 น.

DSC_4847.jpg

เขตพื้นที่พัก / ปฏิบัติธรรม

DSC_7632.jpg

ที่พักชาวต่างชาติ หญิง

ลงเว็ป.jpg

เขตป่ายาง สำหรับ ชาย

DSC_7585.jpg
DSC_7630.jpg
ที่พักฝ่ายต่างประเทศ ชาย_1.jpg

ที่พักชาวต่างชาติ ชาย

กุฏิพักป่ายาง ชาย 2_1.jpg

เขตป่ายาง สำหรับ ชาย

ที่พักฝ่ายหญิง
เขตปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง

 • อาคารวิปัสสนา 1  กุฏิห้องพักเตียงเดี่ยว  สำหรับโยคีผู้สูงอายุ

 • อาคารวิปัสสนา 2 กุฏิห้องพักเตียงคู่ สำหรับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมใหม่

 • เขตปฏิบัติธรรมพิเศษ ธรรมภาวนา  กุฏิเดี่ยวสำหรับโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมแบบเคร่งครัด

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ควรโทรศัพท์

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ามา

โดยผู้ปฏิบัติธรรมพัก  กุฏิ / ห้องพัก 1 ห้อง ต่อผู้ปฏิบัติ 1 ท่าน
โดยกำหนด ระยะเวลาในการเข้าอยู่ปฏิบัติธรรมทุกครั้ง จะไม่ต่ำกว่า 3 วัน และไม่เกิน 1 เดือน 

ลงทะเบียน

ทางวัดจำเป็นต้องมีกฏระเบียบเพื่อไม่ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมกระทำผิดกฏ และไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพราะมีผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงขอความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติทุก ๆ ท่านทราบก่อนเข้ามาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม

 

ผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องลงทะเบียน ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งก่อนการขึ้นกรรมฐาน  เวลา 07.000 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

เอกสารที่ใช้

บัตรประชาชนตัวจริง หรือมีบุคคลที่เชื่อถือได้มารับรองพระภิกษุ - สามเณร - แม่ชี - ให้ใช้ใบสุทธิบัตรที่ออกโดย   พระสงฆ์ในกรณีที่ยังไม่มีใบสุทธิ ต้องมีหลักฐานการบวชมาแสดง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

 

สำหรับพระภิกษุที่ยังบวชไม่ถึง ๕ พรรษา

ต้องมีหนังสือส่งตัวจากวัดต้นสังกัด

การรับ / ลา พระกรรมฐาน

ทางสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) มีการรับ-ลา กรรมฐานทุกวัน (ยกเว้นวันพระ ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะต้องแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน และมาพร้อมกัน ในเวลา ๙.๐๐ น ที่ศาลาชวนภาวนา

ฆราวาสผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมทุกท่าน จะต้องรับศีล ๘ ตลอดระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติธรรม

หลังพิธีรับพระกรรมฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ จะได้รับการแนะนำแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ จากผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนการเริ่มปฏิบัติทุกครั้ง

DSC_7923 copy.jpg

อาหารเช้า / เพล

ทางโรงครัวของวัดร่ำเปิง จะดูแลจัดเตรียมอาหาร ๒ ม้ือ ทั้งอาหารปกติและมังสวิรัติ เพียงพอสำหรับพระภิกษุ สามเณร และผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร

DSC_7607.jpg
DSC_7600.jpg

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้ คือ

พระภิกษุ, สามเณร 

ฉันเช้าเวลา 06.00 น.

อาหารเพล 10.30 น.

แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา

ฉันเช้า  06.00 น.
อาหารกลางวัน 10.30 น.

DSC_7876.jpg

กิจกรรมในแต่ละวัน

 • พระภิกษุ - สามเณร แม่ชี โยคี และผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำวัตรเช้า - เย็นทุกวัน ร่วมกัน

 • เวลา ๑๓.๐๐ น ผู้ปฏิบัติธรรมต้องออกมาปฏิบัติรวมกัน  ณ ศาลาชวนภาวนา ลานพระธาตุ หรือห้องกรรมฐานเจริญจิตภาวนาหอไตร (ยกเว้นผู้เข้าอธิฐาน)

กิจกรรมพิเศษ วันโกน และ วันพระ

วันโกน ในเวลา ๑๘.๐๐ น พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม (ยกเว้นผู้เข้าอธิษฐาน) ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์ สมาทานศีล และรับฟังพระธรรมเทศนา

วันพระ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยคี ผู้ปฏิบัติธรรม (ยกเว้นผู้เข้าอธิษฐาน) ร่วมกิจกรรมวันพระ

 

-ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น พระสงฆ์สามเณร รับบิณฑบาต รอบวิหารลายคำ รับสมาทานศีล ฟังธรรมเทศนา (ยกเว้นผู้เข้าอธษิฐาน)
-ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น.พระสงฆ์ทุกรูปลงอุโบสถ
(เฉพาะวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑๔ ค่ำ)
-ช่วงค่ำเวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังปาฐกถาธรรม จากเจ้าอาวาสและเวียนเทียนร่วมกัน เสร็จแล้วนั่งภาวนา

bottom of page