พิธีรับพระกรรมฐาน

          ทางวัดได้กำหนดพิธีรับพระกรรมฐานในเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เว้นวันพระ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัด จะต้องเดินทางมาก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของวัด และเก็บสัมภาระเข้าห้องและเตรียมตัวเข้าพิธีตามเวลา ถ้าหากว่ามาหลังจาก 08.00 น. จะต้องเข้าพิธีรับพระกรรมฐานในวันต่อไป

          พิธีรับพระกรรมฐาน ทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่นำให้ทุกขั้นตอนจนเสร็จพิธี แล้วพระวิปัสสนาจารย์จะให้โอวาทและหลักการปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธิตจะสอนวิธีกราบสติปัฏฐาน เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน และการกำหนดเบื้องต้นตามลำดับไป จนผู้เข้าปฏิบัติสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้วให้มาส่งหรือสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ในวันต่อไป

พิธีลาศีล

          เมื่อผู้ปฏิบัติเข้ามาครบตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ หรือปฏิบัติจบแล้ว มีความประสงค์จะกลับ ทางวัดจะทำพิธีลาศีล (ลาศีล 8 มาถือศีล 5 ตามปกติ) ให้ในเวลา 06.15น. ของทุกวัน เช่นกัน และมีเจ้าหน้าที่นำให้เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ :      

พิธีรับพระกรรมฐาน 09.00 น. (เว้นวันพระ)

ลาศีล 06.15 น. ของทุกวัน

สำนักงานวัด เปิดทำการ 07.00 – 17.00 น. ทุกวัน

ติดต่อ
ห้องปฏิบัติธรรม
โทร. 053-278620 ต่อ 109
กุฏิเจ้าอาวาส
โทร. 053-278620 ต่อ 101
สำนักงานฝ่ายสงฆ์
โทร. 053-278620 ต่อ 102
สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ
โทร. 053-278620 ต่อ 106

กรณีที่ท่านโอนเงินร่วมทำบุญอุปถัมภ์วัด โปรดแจ้งการโอนเงินของท่านที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นนี้