ปรับปรุงกุฏิที่พักอาศัยเขตแม่ชี
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
ปรับปรุงกุฏิที่พักอาศัยเขตแม่ชี
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
ประชุมคณะกรรมการงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
สังฆาธิการ

รจอ.เมืองเชียงใหม่ ประชุมจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม

พระภาวนาธรรมภิรัช รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ (เนตร สิริจนฺโท) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565

อ่านต่อ »
เจ้าภาพถวายผ้าป่าวันที่ 23 มกราคม 2565
ทานกุศล

รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญมุทิตาสักการะ พระภาวนาธรรมาภิรัช

รายชื่อเจ้าภาพร่วมทำบุญมุทิตาสักการะ พระภาวนาธรรมาภิรัช เจริญอายุวัฒนมงคล 61 ปี 40 พรรษา วันที่ 23 มกราคม 2565

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564