เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและพระองค์ทรงสอนพระธรรม ทำให้พวกเราได้ฟังธรรมที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ อันเป็นการยากที่จะได้ฟัง ดังพระบาลีว่า

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ 

ธรรมะที่หาฟังยาก

     การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก และเมื่อฟังแล้วจะเกิดศรัทธา เกิดปัญญา เกิดความเลื่อมใสนั้นก็ยาก การจะได้ฟังพระสัทธรรมที่จะทำให้เกิดปัญญาที่จะทำให้พ้นทุกข์ออกจากกิเลสได้นั้นก็หาฟังได้ยาก ที่จริงธรรมะมีหลายระดับ แต่ธรรมะที่หาฟังยาก คือ ธรรมะที่จะทำให้เกิดกำลังใจขัดเกลากิเลส ทำให้รู้สึกฮึกเหิม มีใจสู้ที่จะบากบั่นทำความดี แต่ธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีอยู่

ธรรมะ คือ กายกับใจ การฟังธรรมก็คือฟังเรื่องของกายของใจ ไม่ใช่เรื่องอื่น

     เราจะพัฒนาปัญญาก็คือ พัฒนาใจนั่นเอง เราควรสร้างศรัทธาและความดี และเก็บศรัทธาความดีนั้นไว้กับตน บางคนเอาศรัทธาไปฝากไว้กับพระบ้าง ฝากไว้กับวัดบ้าง พอพระรูปนั้นหรือวัดนั้น ทำไม่ได้ดั่งใจตัวเอง ก็บอกว่า หมดศรัทธา ความจริงแล้วศรัทธาที่ถูกต้องคือศรัทธาในตัวเอง คำว่า ศรัทธา คือความเชื่อ เราควรมีความเชื่อในตัวเองว่าเราสามารถสร้างความดีขึ้นในตนได้ แม้คนอื่นเป็นร้อยจะไม่ทำดี แต่เราจะทำดี เพราะเราเชื่อในกรรมดีที่ทำว่าจะเป็นคุณต่อตนเอง ความดีนี้เป็นมรดกชีวิต เป็นบารมีธรรมเฉพาะตนแต่ก็สามารถจะพึ่งพิงกันได้ แต่จะให้ดีที่สุดต้องให้ความดีนี้เจริญขึ้นในใจตนเอง อย่างการที่มาปฏิบัติธรรม กุศลธรรมจะเกิดขึ้นกับตัวเองในเวลายืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียดอย่างมีสติ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่น คนอื่นอาจจะเกื้อกูลได้ เช่น เป็นอารมณ์ได้ เป็นตัวอย่างให้เราได้ แต่กุศลธรรมต้องเกิดขึ้นในใจของเราเอง ไม่ใช่ต้องไปขอบารมีธรรมจากคนนั้นคนนี้

     ฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมแม้จะมากถึง 200 – 300 คน แต่ต่างคนต่างก็ต้องปฏิบัติให้กุศลเกิดขึ้นในใจตน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเอง แต่พระองค์ไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัว ดังนั้น เมื่อเราสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจผู้อื่น พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์เกื้อกูลกัน มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อกัน คำว่า อุเบกขา คือ ความวางเฉยในกรอบของแต่ละคน เราไม่ต้องร้อนใจกับใคร เพราะแต่ละคนมีบุญของตัวเอง รู้จักสร้างบุญให้ตัวเอง หรือถ้าเขามีบาปเขาก็ต้องรับผลของบาปเอง แต่ในเบื้องต้น เราต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตาก่อน คือมีความรัก มีความสงสาร มีความยินดีต่อกันก่อน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องวางอุเบกขา คือ วางจิตเป็นกลางให้ได้ จึงจะทำให้เราไม่ทุกข์

 

#สรรพธรรม1
#พระภาวนาธรรมาภิรัช #วัดร่ำเปิง

ได้ธรรม
ได้ธรรม

ในพระอภิธรรมท่านแบ่งบุญไว้ 3 ร อ่านต่อ

ชำระล้างวิปลาสธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม

เจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา อ่านต่อ

สัมภาระวิบาก
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม

พวกเราทุกคนก็ได้ถือสัมภาระวิบา อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *