ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)2771135113132376
2อุปสมบทพระภิกษุ113211131413226981415168
3บรรพชาสามเณร114931625
4บวชแม่ชี20111225
5ชาวไทย-ชาย676043143653465276346376620
6ชาวไทย-หญิง385342236681793535123264423654754414,124
7ต่างชาติ-ชาย444431227984345163
8ต่างชาติ-หญิง6139351581084133178
9ค่ายธรรมภาวนา31112889401621234
  รวม6275453721112454466045131,4244545617116,613
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2563
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
218
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
168
บรรพชาสามเณร
25
บวชแม่ชี
25
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *