ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)38121928312610142129192
2อุปสมบทพระภิกษุ16153936323236218635258
3บรรพชาสามเณร166022172
4บวชแม่ชี22
5ชาวไทย-ชาย57459595110496839591024584848
6ชาวไทย-หญิง2323926758418853855154224256902445546,260
7ต่างชาติ-ชาย273038372322211824252929323
8ต่างชาติ-หญิง303335303427222827252434349
9ค่ายธรรมภาวนา542297420100168103412334107431984941875,826
  รวม9428271,3271,2271,2851,5771,9059201,2831,05185493214,130
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2556
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
330
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
258
บรรพชาสามเณร
72
บวชแม่ชี
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *