top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

ครบรอบ การสร้างวัดร่ำเปิง 531 ปี

อัปเดตเมื่อ 26 มี.ค. 2566

30 มีนาคม 2566 นี้ วันคล้ายวันสถาปนาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ครบรอบ การสร้างวัดร่ำเปิง 531 ปี
อ่านประวัติวันที่ 30 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ดู 141 ครั้ง

Comments


bottom of page