top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

โครงการบวชภาคฤดูร้อน 1-18 เมษายน 2566

อัปเดตเมื่อ 25 มี.ค. 2566

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่


เชิญร่วม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


เนื่ิองในวันคล้ายวันราชสมภพ

วันที่ 2 เมษายน 2566ระหว่าง : วันที่ 1-18 เมษายน 2566


: กำหนดการ

ผู้ที่เข้ามาบวชต้องมาอยู่วัดตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม

วันที่ 1 เมษายน 2566 (พิธี ปลงผม)

วันที่ 2 เมษายน 2566 (พิธี บรรพชา)บวชกาย บวชใจ ปฏิบัติธรรม

เสริมสร้างทำดีเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีในสังคม


ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ

สบทบทุนในโครงการ


อุปสมบท รูปละ 5,000 บาท

บรรพชา รูปละ 3,000 บาท

เจ้าภาพภัตตาหาร วันละ 3,500 บาท

น้ำปานะ วันละ 500 บาท

หรือตามกำลังศรัทธา


 

ติดต่อสอบถาม สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

065 032 7592 (สำนักสงฆ์)

062 216 8339 (สำนักแม่ชี)


บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนน สุเทพ

เลขที่ 504 0 57571 3ดู 241 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentarer


bottom of page