top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา


๏ ระยะเวลาโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - วันที่ 13 สิงหาคม 2565ดาวน์โหลดใบสมัครจากคิวอาร์โค้ดในรูป

๏ ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-112671, 084-505 6320


21 – 23 กรกฎาคม 2565

ศึกษาอบรมก่อนบวช ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

 

24 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น

พิธีปลงผม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

 

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.

พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง


 

26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565

ศึกษา ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)


 

13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

พิธีลาสิกขา ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)


 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เพศชาย โดยสมบูรณ์ไม่ลักเพศ สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

2.ร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เป็นบุคคลต้องโทษ หรือหลบหนีคดีหรือหลบหนีทหาร ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย ได้รับวัคซีนโควิด -19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม


ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

1. วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

2. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

3. วัดสวนดอก พระอารามหลวง

4. วัดร่ำเปิง (โปทาราม)

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

6. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ

ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ โทร 053 112671, 084-505 6320


ดู 110 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page