top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบท

เชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์และ

ศรัทธาประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม


โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2567

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

28 กรกฎาคม 2567

ระหว่างวันที่ :

12 กรกฎาคม3 สิงหาคม 2567

ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท

ภัตตาหารเข้า-เพล น้ำปานะ ตลอดโครงการ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท 
ภัตตาหารเข้า-เพล น้ำปานะ ตลอดโครงการ 

เจ้าภาพ
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 79 รูป ๆ ละ 5,000 บาท
เจ้าภาพภัตตาหาธเข้า 3,000 บาท/วัน 
ภัตตาหาธเพล 5,000 บาท/วัน น้ำปานะ 1,000 บาท/วัน (เจ้าภาพภัตตาหาร/น้ำปานะวันละ 9,000 บาท) 

แจ้งความจำนงร่วมทำบุญตามกุศลศรัทธาได้ที่ 
เจ้าอาวาส พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. หรือ
พระวิปัสสนาจารย์ 
สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) 
โทร. 062-216-8339, 053-278-620 กด 0 

ร่วมทำบุญผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-57571-3
โครงการบรรพชาอุปสมบท

เจ้าภาพ:

บรรพชาอุปสมบท79 รูป ๆ ละ 5,000.-

เจ้าภาพภัตตาหารเข้า 3,000.-/วัน

ภัตตาหารเพล 5,000 บาท/วัน น้ำปานะ 1,000.-/วัน (เจ้าภาพภัตตาหาร/น้ำปานะวันละ 9,000.-)


แจ้งความจำนงร่วมทำบุญตามกุศลศรัทธาได้ที่

เจ้าอาวาส พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. หรือ

พระวิปัสสนาจารย์

สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

โทร. 062-216-8339ร่วมทำบุญผ่านบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-57571-3

ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page