top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๕

การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๕


พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)


หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๕ให้โอวาทธรรมบรรยาย ในภาควิชาพระพุทธศาสนา (ครั้งที่ ๑)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ ๕

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ อุโบสถ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)


......................................

หัวข้อบรรยาย

๑.ประวัติความสำคัญและกิจกรรมของวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)

๒. การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาของวัดร่ำเปิง(ตโปทารามดู 163 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page