top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

วันวิสาขบูชา

วันสันติภาพโลก วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

บำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อสันติสุขของทุกคน

เหตุการณ์วันประสูติ

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ทรงเปล่ง “อาสภิวาจา” คือวาจาพรหมโวหารเป็นภาษิตของบุรุษพิเศษอาชาไนยว่า


อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส

เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก


เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

เราเป็นผู้ใหญ่สุดแห่งโลก


เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก


อยมนฺติมา ชาติ

การเกิดครั้งนี้เป็นชาติสุดท้าย


นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว

แต่บัดนี้ไปภพชาติใหม่เป็นไม่มี


วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เชิญร่วมกิจกรรมวันประสูติ พระพุทธเจ้าน้อย (วันเกิดเจ้าชาย)

ขอเชิญคุณพ่อ-แม่ พาลูกชาย/หญิง เข้าร่วมกิจกรรม “วันวิสาขบูชา” รับของขวัญ และ สรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อย

ณ ลานพระธาตุเจดีย์ และบริเวณศาลาบาต

ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ :

ดู 156 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page