top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร และศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 7 เป็นต้นไป (บวชภาคฤดูร้อน)


ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 เมษายน พ.ศ. 2566

กำหนดการ

วันที่ 1 - 18 เมษายน 2566


วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 16.00 น พิธีปลงผมนาควันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566

ภาคเช้าพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เวลา 08.00 น. นาคใหม่และเจ้าภาพพร้อมกันที่วิหาร ตั้งแถว เดินประทักษิณารอบอุโบสถ 3 รอบ


เวลา 08.30 น. นาคใหม่รอบรรพชา ณ อุโบสถ

เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีทางศาสนา

- ประธานฝ่ายสงฆ์ / พระอุปัชฌาย์ เดินทางเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นำบูชาพระรัตนตรัย

-ตัวแทนผู้เข้าพรรชาสามเณร ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

-ตัวแทนผู้เข้าบรรพชาสามเณร ถวายเครื่องสักการะพระอุปัชาย์

-ผู้ปกครอง / เจ้าภาพ มอบกรวยเทียนและผ้าไตร แก่ผู้เข้าบรรพชาสามเณร

-พิธีบรรชาสามเณร

-ถวายเครื่องไทยทานพระสงฆ์ในพิธี

-ประธานฝ่ายสงฆ์ให้โอวาท พระสงฆ์อนุโมทนา

-เสร็จพิธีภาคเช้า เวลา 11.00 น ถวายภัตตาหารเพล


 


ภาคบ่าย พิธีอุปสมบทพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติ ฯ


เวลา 13.00 น. เริ่มพิธีทางศาสนา

-พิธีอุปสมบทพระภิกษุ

-ถวานเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์

-ประธานฝ่ายสงฆ์ให่โอวาท พระสงฆ์อนุโมทนา แผ่เมมตา เป็นเสร็จพิธี

พระใหม่ พร้อมทั้งสามเณรในโครงการ ฯ ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกหน้าอุโบสถ

พระใหม่ พร้อมทั้งสามเณรในโครงการ ฯ ตั้งแแถวบิณฑบาต

-พักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2566

3-17 เมษายน 2566


เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว

เวลา 05.30 น. ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 05.30-05.50 น. ธรรมะรับอรุณ

เวลา 05.50-06.30 น.ปฏิบัติธรรม

เวลา 06.30-07.30 น.ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา 07.30-08.30 น.พักผ่อน


 

เวลา 08.30-09.00 น. ธรรมะภาคเช้า

เวลา 09.00-10.00 น. ปฏิบัติธรรม

เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรมเสริม/เตรียมบิณฑบาตร

เวลา 12.00-13.00 น. พัก


 

เวลา 13.00-14.00 น. กิจภาคบ่าย

เวลา 14.00-14.30 น. พักดื่มปานะ

เวลา 14.30-15.30 น. ปฏิบัติธรรม

เวลา 15.30-16.30 น. ธรรมะภาคบ่าย

เวลา 16.00-16.30 น. กวาดลานวัด ทำความสะอาด

เวลา 16.30-18.00 น. พัก / สรงน้ำ


 

เวลา 18.00-18.45 น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 18.45-19.15 น. ปฏิบัติธรรม

เวลา 19.15-19.45 น. พักดื่มน้ำปานะ

เวลา 19.45-20.30 น. ธรรมะภาคค่ำ

เวลา 20.30-21.30 น. ปฏิบัติธรรม/กิจกรรมเสริม

เวลา 21.30-22.00 น. พักทำภารกิจ

เวลา 22.00 น. จำวัด


 

ดู 171 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page