top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง


คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการสงฆ์

ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566


เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พระเทพมังคลาจารย์ #ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ / เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ประธานสงฆ์
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่


และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการสงฆ์


สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.ดู 708 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page