top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

ทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.

(พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล)

อัคคะมหากัมมัฏฐานาจริยะ

และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน
19 พฤศจิกายน 2566

เวลา 14.00 น.

พญ. ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์-คุณกฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ และครอบครัว,

พร้อมด้วย คุณขจรเดช แสงสุพรรณ และคณะผู้บริหาร พนักงาน SCG พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่าย และคู่ธุรกิจ

บริษัท เอสซีจี สยาม ซีเมนท์ กรุ๊ป (SCG SIAM CEMENT GROUP) และคณะเจ้าภาพในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2566


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบำเพ็ญมหากุศลตามพระธรรมวินัย

๒. เพื่อเป็นกองบุญ ทุนสร้างภัตตศาลา อาคารปฏิบัติธรรมรวม และ โรงครัว

ด้วยวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) มีโครงการสร้างภัตตศาลา

อาคารปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ใช้ทำกิจกรรมดังนี้

-เป็นที่พักของพุทธบริษัทที่เข้ามาปฏิบัติธรรม

-เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวมและห้องประชุมฟังธรรมทำวัตร สวดมนต์

- เป็นที่ฉันและรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติธรรม

-ชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถของผู้เข้าปฏิบัติธรรมและญาติโยม

-สร้างโรงครัวประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัย

ปัจจุบันนี้ ได้ดำเนินการกดเสาเข็ม ภัตตศาลาใช้ทุนดำเนินการไปแล้ว ๔ ล้านบาท


พระภาวนาธรรมาภิรัช พระวิปัสสนาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง ในพิธีทอดผ้ากฐินปีนี้

ณ ศาลาชวนภาวนา ตลอดถึงสายธารศรัทธา และประชนทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติร่วมงานกฐินครั้งนี้

ทานบดีเจ้าภาพผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินเพื่อระดมทุนทรัพย์ช่วยสร้างอาคาร

ปฏิบัติธรรมและอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนี้ และในอนาคตสืบไป


วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

มีพิธีแต่งดาองค์ผ้ากฐิน รับสายธารศรัทธาจากสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

และในเวลาเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

พระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์ผ้ากฐิน แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ผ้ากฐิน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ถวายภัตตาหารเช้า, รับสายธารศรัทธาจากสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน


เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสายต่าง ๆ และศรัทธาสาธุชนพร้อมกัน ณ ศาลาชวนภาวนา สถานที่ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน


เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์ กรานผ้ากฐินและอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีด้วยอานุภาพแห่งบุญอันเกิดจากการถวายผ้ากฐินและปัจจัยที่ท่านสละเพื่อสร้างศาสนวัตถุนี้ จงเป็นอานิสงส์ให้ท่านเจริญในหน้าที่ การงาน ครอบครัว และสังคม เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ สุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ เพื่อเป็นพลวะปัจจัยถึงมรรคผล นิพพานเป็นที่สุดด้วยทุกประการ
ดู 215 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page