top of page
285181993_5180700358687644_6640821639406075837_n.jpg

กฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์หนองแท่นเจ้า ธรณีสงฆ์วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค. 2566

#พักสงฆ์หนองแท่นเจ้า

พิธีทอดกฐินสามัคคี วันที่ 30 ตุลาคม 2565

ณ ที่พักสงฆ์หนองแท่นเจ้า ธรณีสงฆ์ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง


( วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ) พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานสงฆ์ และ

(พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)


ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีและมอบกุฏิสงฆ์ทอดถวาย

ณ ที่พักสงฆ์หนองแท่นเจ้า ธรณีสงฆ์วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง


#กฐินบุญ ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) อัคคะมหากัมมัฏฐานาจริยะ


โดยมีคุณแม่ปราณี ประดิษฐ์สุวรรณ พร้อมลูกหลาน เจ้าภาพอุปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี และ คณะศิษยานุศิษย์ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) พร้อมโยคีทั่;ไปและชาวต่างชาติทุกท่าน
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานสงฆ์


(พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)ภาพรวมบรรยากาศงานกฐิน และพิธีถวายมอบกุฏิหลังใหม่

โดยมีคุณแม่ปราณี ประดิษฐ์สุวรรณ พร้อมลูกหลาน เจ้าภาพอุปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี พร้อมถวายกุฏิหลังใหม่ และ คณะศิษยานุศิษย์ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) พร้อมโยคีทั่;ไปและชาวต่างชาติทุกท่าน