อาจารย์กับหลวงปู่-ลงเว็ป.jpg

“การที่จะทำให้จิตที่มีธรรมชาติคิด คิดแล้วได้บุญ คือการไม่คิดเรื่องในอดีตหรือในอนาคตแต่คิดปัจจุบันให้ชัดเจน ด้วยการดึงสติกลับมาหาปัจจุบันโดยการกำหนดรู้ตามความเป็นจริงขณะ”

ห้องธรรมะครูบาอาจารย์

หลวงปู่ทอง

สายธารธรรม

ธรรมะบรรยายหลังทำวัตรเย็น

เสียงธรรม

โอวาทธรรมรับกรรมฐาน

เสีบงธรรม 2

หนังสือสรรพธรรม

The nature of a mind is to think. Good thinking gives you
goodness. Do not think about the past or the future.
Acknowledge the present by perceiving reality.

The noble path (Magga) is wisdom. When you have the
right views and right thoughts through wisdom, you
achieve the best field of merit for yourself from insight
meditation.

มรรค คือปัญญา ถ้าเรามีปัญญาเห็นชอบ เห็นถูกต้อง 
เราก็จะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดของโลก
ก็จากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เอง