บริจาคข้าวสารและเครื่องอุปโภคแก่หมู่บ้านดงดำ

ตัวแทนรับมอบข้าวสารจากพระภาวนาธรรมาภิรัช

คุณศมพร หล้าเสาร์ และครอบครัว ได้เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจากพระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบแก่ชาวบ้านดงดำ ที่ต้องกักตัวเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนบ้านร่ำเปิง

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ได้เมตตามอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ตัวแทนของชุมชนบ้านร่ำเปิง