โครงการอุปสมบทหมู่

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ติดต่อ…