รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสนามสอบธรรมวัดศรีโสดา

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสนามสอบธรรม ณ วัดศรีโสดา

พระภาวนาธรรมาภิรัช รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานให้โอวาทในการเปิดสอบธรรมสนามหลวง เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

กำหนดการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ปี 2564

กำหนดการตรวจเยี่ยมของคณะกรรม คณะที่ 3 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.