ชำระล้างวิปลาสธรรม

ชำระล้างวิปลาสธรรม

เจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา เจริญสติ ก็เพื่อความข่มระงับนิวรณ์ธรรม ไม่ใช่เพื่อฤทธิ์เดชอำนาจ แต่เป็นการชำระล้างนิวรณ์ธรรม คือ ชำระล้างความเป็นวิปลาสธรรม คิดผิด รู้ผิด เห็นผิด

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “วิปัสสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ประจำปี 2564 ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “วิปัสสนา กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน” …