พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

การบริจาคอวัยวะนั้นได้บุญหรือไม่ และใครเป็นคนได้ อย่างเช่นคนหนึ่งแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ แต่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายแล้วญาติได้ตัดสินใจบริจาค ลักษณะนี้ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนได้บุญ

บริจาคข้าวสารและเครื่องอุปโภคแก่หมู่บ้านดงดำ

ตัวแทนรับมอบข้าวสารจากพระภาวนาธรรมาภิรัช

คุณศมพร หล้าเสาร์ และครอบครัว ได้เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจากพระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบแก่ชาวบ้านดงดำ ที่ต้องกักตัวเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19