ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
การเผยแผ่

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่…

อ่านต่อ »
กำหนดการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 2564
การเผยแผ่

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 2564

ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นทานบดีเจ้าภาพถวายผ้ากฐินเพื่อระดมทุนทรัพย์ช่วยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ »
การสาธารณะสงเคราะห์

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนบ้านร่ำเปิง

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ได้เมตตามอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ตัวแทนของชุมชนบ้านร่ำเปิง

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564