ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
การศาสนศึกษา

เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ปี 2564 วันแรก

บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2564 พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี สนามสอบวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

อ่านต่อ »
การศาสนศึกษา

กำหนดการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ปี 2564

กำหนดการตรวจเยี่ยมของคณะกรรม คณะที่ 3 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อ่านต่อ »
การเผยแผ่

ตร.ภจว. เชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดมหาสันติงหลวงในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ชัย ผบก.จว.เชียงใหม่พร้อมภรรยา และข้าราชการตำรวจในสังกัดประมาณ 50 นาย ร่วมพิธีสวดมหาสันติงหลวง โดยมีพระภาวนาธรรมภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง เมตตานำสวด

อ่านต่อ »
การเผยแผ่

รัชกาลที่ 9 กับ ธรรมปฏิบัติ

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงขอนำบทความเก่าที่ได้เล่าถึงธรรมปฏิบัติของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564