ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
การศาสนศึกษา

พิธีมอบวุฒิบัตรในวันการศึกษาพระปริยัติธรรม

พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษาและครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม ในฐานะตัวแทนคณะครูอาจารย์…

อ่านต่อ »
การเผยแผ่

ตักบาตรเทโว

การตักบาตรเทโว คือการตักบาตรในวันเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นการทำบุญตักบาตรใหญ่ เป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาในประเทศไทย เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการออกพรรษา โดยมากจะทำกันในวันถัดจากวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

อ่านต่อ »
การเผยแผ่

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายของ “วันออกพรรษา” ไว้ว่า เป็นวันสิ้นสุดจำพรรษา, วันสุดท้ายของการจำพรรษา …

อ่านต่อ »
การสาธารณะสงเคราะห์

ปฏิทินเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ

ท่านสามารถตรวจสอบและเลือกวันที่ต้องการเป็นเจ้าภาพได้ในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัด

อ่านต่อ »
การศาสนศึกษา

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรม-วัดพระสิงห์

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) คณะกรรมการ คณะที่่ 3 คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้โอวาทเปิดการสอบธรรมสนามหลวงในวันที่ 3 ณ สนามสอบ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564