ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
การเผยแผ่

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “วิปัสสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ประจำปี 2564 ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Online) เรื่อง “วิปัสสนา กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน” …

อ่านต่อ »
ฟังธรรมเวียนเทียนวันพระ
ศาสนพิธี

โอวาทธรรมวันเวียนเทียน 29-10-64

พวกเรามาเวียนเทียนกันในค่ำคืนนี้ ก็ให้รู้สึกเสมือนว่าเราเป็นตัวแทนของพุทธบริษัทที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเวียนเทียน วันนี้เรายังน้อมจิตมาทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน…

อ่านต่อ »
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
การเผยแผ่

นี้คือทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก คือ เห็นว่า นี่คือทุกข์ ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์ นี้คือตัวตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ไม่ใช่เรา แต่เป็นตัวธรรม ตัวความอยากที่ทำให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่คนนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ตัวเหตุแห่งทุกข์ คือตัวตัณหาซึ่งเป็นอกุศลกรรม

อ่านต่อ »
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
การเผยแผ่

มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ความรู้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าใหญ่ แต่ความรู้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั้น เปรียบเหมือนใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์

อ่านต่อ »
ศาสนพิธี

สัมโมทนียกถาในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2564

สัมโมทนียกถา พระภาวนาธรรมาภิรัช ในพิธีทอดกฐินมหากุศล วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาชวนภาวนา วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

อ่านต่อ »
การสาธารณูปการ

ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานกฐินประจำปี

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสุเทพ ได้นำรถน้ำเข้ามาฉีดทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)…

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564