ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
การเผยแผ่

สัมภาระวิบาก

พวกเราทุกคนก็ได้ถือสัมภาระวิบาก คือขันธ์ทั้ง 5 นี้ มานานหลายปี บางคนก็ถือมานาน 10 ปี 20 ปี จนถึง 80 ปีก็มี …

อ่านต่อ »
ประเพณีการเทศน์มหาชาติ ปฐมเหตุเวสสันดรชาดก
การเผยแผ่

ปฐมเหตุเวสสันดรชาดก

ประเพณีการเทศน์มหาชาตินั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ เพราะเป็นประเพณีที่ให้ทั้งความสนุกสนาน สร้างความสมานสามัคคีในชุมชน และสอดแทรกการอบรมสั่งสอนศีลธรรมคุณธรรมแก่ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน

อ่านต่อ »
แม่ชีสุทิน โพธิ์แก้ว
การสาธารณะสงเคราะห์

แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม แม่ชีสุทิน โพธิ์แก้ว

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพแม่ชีสุทิน โพธิ์แก้ว ในวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »
มหากุศลจิต 8
การเผยแผ่

สรรพธรรม หลังวัตรเย็น 05-11-64

ความเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เพียงแค่ร่างกาย แต่ต้องสภาพจิตด้วยที่แสดงถึงมนุษยภูมิว่า สภาพจิตนี้ อาศัยกายนี้ ที่เกิดจากกรรมดี จึงได้อัตตภาพเป็นมนุษย์ และเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้ว เราก็พัฒนาจิตของเราให้มีปัญญา ถ้าฝึกด้วยดีกำลังของบารมีพร้อมก็สามารถเข้าถึงฌานอภิญญามรรคผลได้

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564