ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน
ศาสนพิธี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จฯเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา…

อ่านต่อ »
สัมมาทิฏฐิ
การเผยแผ่

สัมมาทิฏฐิในธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ถ้าเราจะป้องกันตัวเองให้พ้นทางนั้น ต้องบรรลุธรรมอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันให้ได้ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะพาเราให้ไปถึงจุดนั้นได้ คือ กำหนดรู้ปัจจุบันขณะ

อ่านต่อ »
ตัวแทนรับมอบข้าวสารจากพระภาวนาธรรมาภิรัช
การสาธารณะสงเคราะห์

บริจาคข้าวสารและเครื่องอุปโภคแก่หมู่บ้านดงดำ

คุณศมพร หล้าเสาร์ และครอบครัว ได้เป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารจากพระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบแก่ชาวบ้านดงดำ ที่ต้องกักตัวเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ »
เทศน์มหาชาติเวสสันดร
การเผยแผ่

ความเป็นมาและอานิสงส์ของ “เทศน์มหาชาติ”

สำหรับผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ครบภายในวันเดียว จะทำให้เกิดความสำเร็จทุกประการ และมีอานิสงส์ ดังนี้…

อ่านต่อ »
ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ - เมื่อเหตุไม่พร้อม
การเผยแผ่

ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ

เมื่อเหตุและผลสมดุลกัน ผลก็จะเกิด ถ้าความเพียรยังไม่ถึง ผลก็ไม่มี เหมือนเราเสียบกระติกน้ำร้อน ถ้าความร้อนไม่ถึง น้ำก็ไม่เดือด ถ้าบุญไม่ถึง แต่อยากบรรลุธรรม ก็ไม่สามารถถึงความพ้นทุกข์ได้ แต่ถ้าบุญถึงแล้ว แม้ยังเป็นเด็กก็บรรลุธรรมได้

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564