ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
annouce
ทำวัตรสวดมนต์เย็น
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
กิจวัตรเวียนเทียนทุกวันพระ
previous arrow
next arrow

  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)     สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2   ยินดีต้อนรับ

การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เป็นสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้รู้จักวิธีการเจริญสติ เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วได้ปัญญา รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และเมื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด
เหตุใดเราจึงไม่บรรลุธรรม
ชำระล้างวิปลาสธรรม
ได้ธรรม
ธรรมะที่หาฟังยาก
เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือตัณหา
นี้คือทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์
การสาธารณะสงเคราะห์

โครงการสัมมาชีพ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ

พื้นที่เล็กๆ ภายใต้ร่มเงาของต้นสมอพิเภกที่มีอายุมากกว่า 100 ปี คือจุดกำเนิดที่เป็นรูปธรรมตามแนวคิดสัมมาอาชีวะ หนึ่งในเส้นทางอริยมรรคมีองค์ 8 ของพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

อ่านต่อ »
การสาธารณูปการ

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยเชียงใหม่ถวายไทยทาน

พระครูวินัยธรอินจันทร์ กนฺโตภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสาธารณูปการ รับถวายไทยทานจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่…

อ่านต่อ »
การสาธารณะสงเคราะห์

พิธีบำเพ็ญกุศลแก่อดีตนายทหารอเมริกัน

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ได้เทศนาธรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ Colonel Ernest M. Nix

อ่านต่อ »
พระภิกษุจำพรรษา2564