1. คุกเข่าในท่าเทพบุตรสำหรับชายและเทพธิดาสำหรับหญิง เก็บนิ้วและวางมือไว้บนหน้าขา สติอยู่กับกายทั้งหมด กำหนดในใจว่า นั่งหนอ 3 ครั้ง
  1. ให้สติจับอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือขวา พลิกมือตั้งขึ้น กำหนดในใจว่า พลิกหนอ 3 ครั้ง ยกมือขึ้นกำหนด ขึ้นหนอ 3 ครั้ง มือจรดถูกกลางอกกำหนด ถูกหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) จนมือประกบกันอยู่กลางอก
  1. สติอยู่ที่มือทั้งสอง ยกมือขึ้นแล้วกำหนดว่า ขึ้นหนอ 3 ครั้ง หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วกำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง ลดลงมากำหนดว่า ลงหนอ 3 ครั้ง มืดจรดหน้าอกว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง
  1. สติอยู่ที่กายส่วนบนค่อยโน้มกายลงกำหนดว่า ก้มหนอ 3 ครั้ง จนกายอยู่ในระดับที่มือพอเหยียดถึงพื้นข้างหน้าได้
  1. สติอยู่ที่มือขวา ลดมือขวาลง กำหนดว่า ลงหนอ 3 ครั้ง เมื่อมือขวาถูกพื้น กำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง แล้วคว่ำมือลง กำหนดว่า คว่ำหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) ให้มือทั้งสองห่างกันขนาดที่หัวแม่มือทั้งสองพอแตะถึงกันได้
  1. สติอยู่ที่กายส่วนบนอีกครั้ง ค่อยโน้มตัวลงไปกำหนดว่า ก้มหนอ 3 ครั้ง หน้าผากแตะมือทั้งสอง กำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง จนแขนทั้งสองเหยียดตรง
  1. สติจับที่มือขวาพลิกมือขึ้น กำหนดว่า พลิกหนอ 3 ครั้ง ยกมือขึ้นกำหนด ขึ้นหนอ 3 ครั้ง มือจรดถูกกลางอก กำหนด ถูกหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) จนมือประกบกัน พนามอยู่กลางอกอีกครั้งหนึ่ง
  1. สติอยู่ที่มือทั้งสองแล้วทำตามข้อ 3 – 7 ซ้ำอีก 2 ครั้ง
  2. สติอยู่ที่มือทั้งสองแล้วทำตามข้อ 3 อีก 1 ครั้ง
  3. สติอยู่ที่มือขวา ลดมือขวาวางบนหน้าขากำหนดว่า ลงหนอ 3 ครั้ง เมื่อมือถูกหน้าขากำหนดว่า ถูกหนอ 3 ครั้ง แล้วคว่ำมือลงกำหนดว่า คว่ำหนอ 3 ครั้ง (มือซ้ายทำเช่นกัน) จบตรงท่านั่งเดิมที่เริ่มต้นคือ ท่าเทพบุตรหรือท่าเทพธิดา ที่วางมือไว้บนหน้าทั้งสองข้าง สติอยู่กับกายทั้งหมด แล้วกำหนด นั่งหนอ 3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ต่อด้วยการลุกขึ้นยืน เพื่อเริ่มเดินจงกรมต่อไป