กุฏิปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง

ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมสำรักงานแม่ชี (นักปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง) หรือที่สำนักสงฆ์ (นักปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย) เวลา 7.00-8.00 (ยกเว้นวันพระ)

พิธีรับพระกรรมฐาน และศีล 8  เวลา 8.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

พิธีลาศีล 8 (กลับบ้าน) และรับศีล 5 เวลา 6.00 น. (หลังทำวัตรเช้า) ของทุกวัน

รายละเอียดที่ควรทราบในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เวลาทำการของสำนักงาน 7.00-17.00 น.

 • สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  ๑.บัตรประชาชนตัวจริง หรือมีบุคคลที่เชื่อถือได้มารับรอง
  ๒. เสื้อ-ผ้าถุง หรือกางเกงขายาว-ผ้าสไบสีขาวสำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิง ห้ามใส่เสือคอกว้าง -รัดรูป-แขนกุด เอวลอย,
  เสื้อ-กางเกงขายาวสีขาว สำหรับนักปฏิบัติธรรมชาย
  ๓. ของใช้จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน , ผ้าเช็ดตัว,รองเท้าแตะ ฯลฯ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)
  ๔.อื่นๆ เช่น นาฬิกาปลุก (ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกาปลุก), เข็มกลัดซ่อนปลาย, เสื้อซับในสีขาว (สำหรับ
  นักปฏิบัติธรรมหญิงสวมทับเสื้อชั้นในให้ดูเรียบร้อย) กระโปรงซับในขาว (กรณีเมื่อนุ่งผ้าถุง)
 • สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรม
  ๑.ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย, ห้ามนำของมีค่า-เครื่องประดับติดตัวมา เช่น สร้อยพระ แหวน กำไล
  ๒.ห้าม ไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือมาด้วย งดการใช้โทรศัพท์ และไม่ติดต่อกับใครๆ ตลอดเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรม
  ๓.ห้ามใช้เครื่องสำอาง-ของหอม ตกแต่งใบหน้าและร่างกาย และให้เก็บ-มัดรวบผมให้เรียบร้อย
  ๔.เพื่อความสะดวกสบายในขณะอยู่ปฏิบัติธรรม ควรสวมรองเท้าแตะไม่มีส้น
  ๕.เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการปฏิบัติฯ ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารตามความเหมาะสมให้ทั้งมือเช้า และกลางวันดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ออกไปซื้ออาหารหรือปรุงอาหารทานเอง
  ๖.ผู้ปฏิบัติฯ สามารถซื้อของใช้ที่จำเป็นได้ที่ร้านค้าสหกรณ์ของวัด
  ๗.ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติฯ ออกไปนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจริงๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์
  ผู้สอบอารมณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร และนำหลักฐานมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อนทุกครั้ง
  ๘.ต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน เวลา 4:30 น. 13:00 น. และ 18:00 น. นอกจากได้รับการยกเว้นจากพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์
  ๙.ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ไมว่าจะเป็นภายในห้องพักหรือบริเวณอื่นๆ ในวัด ไม่ว่ากับโยคีด้วยกัน หรือกับ พระเณร แม่ชี ภายในวัด เพราะจะทำให้เสียอารมณ์การปฏิบัติ ให้สำรวมกิริยามารยาท ไม่พูดคุยเสียงดัง และห้ามการเรี่ยไร การทรงเจ้า และดูดวงทุกชนิด
  ๑๐.หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม ห้ามพากันไปพูดคุยภายในที่พัก/ห้องพัก และไม่ควรพูดคุยกันเกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพักหรืออาศัยในกุฏิ/ห้องพัก และห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไปในกุฏิ ห้องพักโดยเด็ดขาด
  ๑๑.หากเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ควรแจ้งพระพี่เลี้ยง(สำหรับโยคีชาย) แม่ชีพี่เลี่ยง (สำหรับโยคีหญิง) หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  ๑๒.หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เรียนปรึกษากับพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น
  งดการ พูดคุย ทักทายหรือส่งอารมณ์กันเองโดยเด็ดขาด
  ๑๓.ในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรนี้ ไม่อนุญาตให้นำวิธีการปฏิบัติแบบอื่นมาปฏิบัติ
  ๑๔. ต้องเข้าสอบอารมณ์ทุกวัน ตามวันและสถานที่ที่จัดให้กับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์ โดยเคร่งครัด
  ๑๕.กำหนดระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด อยู่อย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป นานที่สุด 1 เดือน
  ๑๖. ถ้าไม่ทำตามระเบียบนี้ เจ้าหน้าที่ของวัดมีสิทธิ์ให้ออก และจะไม่รับพิจารณาเข้าอยู่วัดในครั้งต่อไป
 • ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมสำรักงานแม่ชี (นักปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง) หรือที่สำนักสงฆ์ (นักปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย) เวลา 7.00-8.00 (ยกเว้นวันพระ)
 • พิธีรับพระกรรมฐาน และศีล 8  เวลา 8.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)
 • พิธีลาศีล 8 (กลับบ้าน) และรับศีล 5 เวลา 6.00 น. (หลังทำวัตรเช้า) ของทุกวัน

เขตปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง

รายละเอียดที่ควรทราบในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)เวลาทำการของสำนักงาน 7.00-17.00 น.