การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม

รายละเอียดที่ควรทราบในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

 • ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมที่สำนักงานศาลาธรรม (นักปฏิบัติธรรมหญิง) หรือที่สำนักงานสงฆ์ (นักปฏิบัติธรรมชาย)

เวลา 7:00-8:00 น.  ทุกวัน ยกเว้นวันพระ

 • พิธีรับพระกรรมฐาน และรับศีล 8    เวลา 9:00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันพระ
 • พิธีลาศีล 8 (กลับบ้าน) และรับศีล 5  เวลา 6:15 น. (หลังทำวัตรเช้า) ของทุกวัน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือมีบุคคลที่เชื่อถือได้มารับรอง
 2. เสื้อ-ผ้าถุง หรือกางเกงขายาว-ผ้าสไบสีขาวสำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิง ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง-รัดรูป-แขนกุด เอวลอย,

เสื้อ-กางเกงขายาวสีขาว สำหรับนักปฏิบัติธรรมชาย

 1. ของใช้จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ผ้าเช็ดตัว,รองเท้าแตะ ฯลฯ (ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)
 2. อื่นๆ เช่น นาฬิกาปลุก (ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกาปลุก), เข็มกลัดซ่อนปลาย, เสื้อซับในสีขาว (สำหรับ

นักปฏิบัติธรรมหญิงสวมทับเสื้อชั้นในให้ดูเรียบร้อย) กระโปรงซับในขาว (กรณีเมื่อนุ่งผ้าถุง)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรม

 1. ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย, ห้ามนำของมีค่า-เครื่องประดับติดตัวมา เช่น สร้อยพระ แหวน กำไล
 2. งดการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการปฏิบัติธรรม หากนำมาด้วยต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น และไม่ติดต่อกับใครๆตลอดเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรม
 3. ห้ามใช้เครื่องสำอาง-ของหอม ตกแต่งใบหน้าและร่างกาย และให้เก็บ-มัดรวบผมให้เรียบร้อย
 4. เพื่อความสะดวกสบายในขณะอยู่ปฏิบัติธรรม ควรสวมรองเท้าแตะไม่มีส้น
 5. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการปฏิบัติฯ ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารตามความเหมาะสมให้ทั้งมื้อเช้าและกลางวันดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ออกไปซื้ออาหารหรือปรุงอาหารทานเอง
 6. ผู้ปฏิบัติฯ สามารถซื้อของใช้ที่จำเป็นได้ที่ร้านค้าสวัสดิการของวัด
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติฯ ออกไปนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจริงๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และนำหลักฐานมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อนทุกครั้ง
 8. ต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน เวลา 4:30 น. 13:00 น. และ 18:00 น. นอกจากได้รับการยกเว้นจากพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์
 9. ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องพักหรือบริเวณอื่นๆ ในวัด ไม่ว่ากับโยคีด้วยกัน หรือกับพระ-เณร-แม่ชี ภายในวัด เพราะจะทำให้เสียอารมณ์การปฏิบัติ ให้สำรวมกิริยามารยาท ไม่พูดคุยเสียงดัง และห้ามการเรี่ยไร การทรงเจ้า และดูดวงทุกชนิด
 10. หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม ห้ามพากันไปพูดคุยภายในที่พัก/ห้องพัก และไม่ควรพูดคุยกันเกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพักหรืออาศัยในกุฏิ/ห้องพัก และห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไปในกุฏิ/ห้องพักโดยเด็ดขาด
 11. หากเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ควรแจ้งพระพี่เลี้ยง(สำหรับโยคีชาย) แม่ชีพี่เลี้ยง (สำหรับโยคีหญิง) หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 12. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เรียนปรึกษากับพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น งดการพูดคุย ทักทายหรือส่งอารมณ์กันเองโดยเด็ดขาด
 13. ในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรนี้ ไม่อนุญาตให้นำวิธีการปฏิบัติแบบอื่นมาปฏิบัติ
 14. ต้องเข้าสอบอารมณ์ทุกวัน ตามวันและสถานที่ที่จัดให้กับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์โดยเคร่งครัด
 15. กำหนดระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด อยู่อย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป นานที่สุด 1 เดือน
 16. ถ้าไม่ทำตามระเบียบนี้ เจ้าหน้าที่ของวัดมีสิทธิ์ให้ออก และจะไม่รับพิจารณาเข้าอยู่วัดในครั้งต่อไป

เวลาทำการของสำนักงาน คือ 7:00 น.-17:00 น.

   วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เลขที่ 1 หมู่ 5 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-278620