วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ขอเชิญร่วมทำบุญแสดงมุทิตาสักการะ

เพื่อเป็นการน้อมถวายมุทิตาสักการะ ในงานเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๑ ปี ๔๐ พรรษา พระภาวนาธรรมาภิรัช รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕

จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญร่วมกันตามกุศลศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้าไตรมัสลิน
พร้อมปัจจัย

ในพิธีทำบุญทักขิณานุประทาน
อุทิศแด่ครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษ
จำนวน ๑๒ ชุด
ชุดละ ๒,๙๐๐.-
ผ้าไตรมัสลิน

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายไทยทาน
พร้อมปัจจัย

ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๖๙ รูป
ถวายเครื่องพริ้นท์เตอร์ Canon Pixma G2010 พร้อมหมึกพิมพ์และกระดาษ
จำนวน ๗๐ ชุดๆ ละ ๔,๙๐๐.-
ไทยทาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหาร

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
จำนวน ๒๕๐ รูปๆ ละ ๓๐๐.-
ภัตตาหาร

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายทุนการศึกษาสามเณร

ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณร
ผู้สวด ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
สามเณร ๔๐ รูปๆ ละ ๓,๐๐๐.-
ทุนการศึกษาสามเณร

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
มอบทุนการศึกษานักเรียน

มอบทุนการศึกษานักเรียน
ในชุมชนหมู่บ้านร่ำเปิง
รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
ทุนการศึกษานักเรียน

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
มอบทุนดำรงชีพ
ผู้สูงอายุ

มอบทุนดำรงชีพผู้สูงอายุ
หมู่บ้านร่ำเปิง
รวม ๓๐,๐๐๐.-
ทุนดำรงชีพผู้สูงอายุ

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้าป่ามหากุศล

จำนวน ๖๑๐ กอง ๆ ละ ๕,๐๐๐.-
หรือตามกุศลศรัทธา
เพื่อเป็นทุนสร้างภัตตศาลา หอฉัน
และอาคารปฏิบัติธรรมรวม
ผ้าป่ามหากุศล

ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

โคตัวผู้ ๑ ตัว ๒๕,๐๐๐.-
โคตัวเมีย ๔ ตัว ๆ ละ ๑๙,๐๐๐.-
กระบือ ๒ ตัว ๆ ละ ๒๙,๐๐๐.-
เพื่อต่อชีวิตลมหายใจให้แก่สัตว์
อันเป็นมหาทานกุศลอันยิ่งใหญ่
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ
สรรพธรรม ๑๒

ทำบุญกองทุนเผยแพร่ธรรม
จัดพิมพ์หนังสือ
เล่มละ ๔๕.-
หนังสือ

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์
ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ทำบุญกองทุนเผยแพร่ธรรม
จัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
อันละ ๔๐.-
ปฏิทิน
42