ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัด: วัดราษฎร์ / พัทธสีมา

นิกาย: มหานิกาย

ขึ้นทะเบียนตั้งวัด: ปี พ.ศ. 2035

ได้รับวิสุงคามสีมา: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ตั้ง: 1 หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่: 24 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา

พระภาวนาธรรมาภิรัช
พระภาวนาธรรมาภิรัช
พระภาวนาธรรมาภิรัช
พระภาวนาธรรมาภิรัช
สมณศักดิ์
พระภาวนาธรรมาภิรัช
เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาวิรัช (พระสุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “พระภาวนาธรรมาภิรัช” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2559

ชาติกำเนิด
ชาติกำเนิด

นามเดิม สุพันธ์ จินาต๊ะ
เกิด วันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 2 ปีฉลู
ตรงกับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2504
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 1 บ้านวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
บุตรของ พ่อวงศ์ แม่เฮือน จินาต๊ะ
มีพี่น้องด้วยกัน 9 คน เป็นผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 4 คน
เป็นบุตรคนที่ 5 ของครอบครัวจินาต๊ะ

บรรพชา-อุปสมบท
บรรพชา-อุปสมบท

– บรรพชาเป็นสามเณร
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2518 ณ วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี พระครูรัตนปัญญาภรณ์ เป็น พระอุปัชฌาย์
– อุปสมบท
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2525 ณ พัทธสีมาวัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พระครูสุวรรณวรคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูรัตนปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนธรธรรมสาร วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็น พระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ
วิทยฐานะ

มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่
อภิธรรมบัณฑิต
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปกครอง
งานปกครอง

พ.ศ. 2562 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
พ.ศ. 2560 เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2559 รักษาการเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2537 รักษาการเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2534 ทำการแทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2531 รองเจ้าอาวาสวัดดอกเอื้อง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สำนักงานวัดร่ำเปิง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

 

เวลาทำการ (ทุกวัน)

   เช้า :   07.00 – 10.30 น.
   บ่าย :  12.00 – 17.00 น.

 

ช่องทางการติดต่อ:

สำนักงานวัด 

☎  053-278-620 กด 0

สำนักงานฝ่ายสงฆ์และโยคีชาย

☎  053-278-620 กด 102

สำนักงานศาลาธรรม (โยคีหญิง)

☎  053-278-620 กด 109

สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ

☎  053-278-620 กด 106

watrampoeng

✉ watrampoeng@hotmail.com

การเดินทาง

ทางเครื่องบิน

– วัดอยู่ห่างจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ 8.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

ทางรถยนต์

– จากถนนสายเอเชีย เมื่อเข้าสู่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ทางลอด) ให้เลี้ยวขวาที่ทางแยกอุโบสถวารีประทาน เข้าสู่ถนนสาย 121 คันคลองชลประทาน ขับไปประมาณ 3 กิโลเมตร สังเกตจุดใกล้ทางเข้าวัด คือ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และร้านอาหารคุ้มเวียงยอง จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดร่ำเปิงที่ซ้ายมือ