slider-shops-001
slider-shops-002
slider-shops-003

ร้านค้าสวัสดิการ วัดร่ำเปิง

ร้านค้าของวัด คือ ร้านค้าของผู้ปฏิบัติธรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก