การสาธารณูปการ

ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานกฐินประจำปี

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสุเทพ ได้นำรถน้ำเข้ามาฉีดทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)…

อ่านต่อ »
การศาสนศึกษา

พิธีมอบวุฒิบัตรในวันการศึกษาพระปริยัติธรรม

พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษาและครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม ในฐานะตัวแทนคณะครูอาจารย์…

อ่านต่อ »
การเผยแผ่

ตักบาตรเทโว

การตักบาตรเทโว คือการตักบาตรในวันเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นการทำบุญตักบาตรใหญ่ เป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาในประเทศไทย เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการออกพรรษา โดยมากจะทำกันในวันถัดจากวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

อ่านต่อ »
การเผยแผ่

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายของ “วันออกพรรษา” ไว้ว่า เป็นวันสิ้นสุดจำพรรษา, วันสุดท้ายของการจำพรรษา …

อ่านต่อ »
การสาธารณะสงเคราะห์

ปฏิทินเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ

ท่านสามารถตรวจสอบและเลือกวันที่ต้องการเป็นเจ้าภาพได้ในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัด

อ่านต่อ »
การศาสนศึกษา

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรม-วัดพระสิงห์

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) คณะกรรมการ คณะที่่ 3 คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้โอวาทเปิดการสอบธรรมสนามหลวงในวันที่ 3 ณ สนามสอบ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

อ่านต่อ »
การศาสนศึกษา

เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ปี 2564 วันแรก

บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2564 พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี สนามสอบวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

อ่านต่อ »