╰➤ ติดต่อ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

☎ 0-5327-8620 กด 0
✉ watrampoeng@hotmail.com

เวลาทำการสำนักงาน
   07.00 – 17.00 น.
   พัก 10.30 – 12.00 น.