สถิติการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ปีการศึกษา 2555 – 2561

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

5

3

2

1

1

  ประโยค ป.ธ. 3

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 5

  ประโยค ป.ธ. 6

  ประโยค ป.ธ. 8

1

1

1

รวม

7

3

4

1

3

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

1

5

1

4

1

4

  ประโยค ป.ธ. 3

2

2

2

  ประโยค ป.ธ. 5

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 6

  ประโยค ป.ธ. 7

1

1

1

รวม

5

5

5

4

2

3

4

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

1

4

1

3

1

3

  ประโยค ป.ธ. 3

1

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 5

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 6

  ประโยค ป.ธ. 7

2

2

2

รวม

5

4

5

3

2

3

3

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

8

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 3

3

1

1

  ประโยค ป.ธ. 4

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 6

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 7

1

1

1

รวม

14

1

5

2

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

5

1

3

3

  ประโยค ป.ธ. 3

1

  ประโยค ป.ธ. 4

2

  ประโยค ป.ธ. 5

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 6

1

1

1

รวม

8

3

5

5

 0

อ่าน  สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2554

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

3

2

1

1

  ประโยค ป.ธ. 3

1

1

1

  ประโยค ป.ธ. 4

1

2

1

1

  ประโยค ป.ธ. 6

1

1

1

รวม

6

4

1

 0

3

 0

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

3

2

2

2

  ประโยค ป.ธ. 3

2

3

1

3

1

3

  ประโยค ป.ธ. 4

  ประโยค ป.ธ. 5

รวม

 5

5

 1

 0

 0

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2564
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2564 วัดร่ำเปิง

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ประจำป อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *