สถิติการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ปีการศึกษา 2552 – 2561

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

33

24

15

9

  นักธรรมชั้นโท

17

9

 2

7

  นักธรรมชั้นเอก

9

7

6

1

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

 42

 28

18

10

  ธรรมศึกษาชั้นโท

 3

 –

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

 2

 –

รวม

106

68

41

27

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

25

18

13

5

  นักธรรมชั้นโท

20

14

 7

7

  นักธรรมชั้นเอก

3

3

2

1

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

 1

 –

  ธรรมศึกษาชั้นโท

 1

 –

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

 7

 5

5

รวม

57

40

27

13

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

33

18

8

10

  นักธรรมชั้นโท

22

16

 2

14

  นักธรรมชั้นเอก

5

4

2

2

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

 1

 –

  ธรรมศึกษาชั้นโท

 1

 –

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

 7

 –

รวม

69

38

12

26

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

37

22

16

6

  นักธรรมชั้นโท

15

12

 2

10

  นักธรรมชั้นเอก

4

3

2

1

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

 22

 16

4

12

  ธรรมศึกษาชั้นโท

 13

 10

6

4

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

 2

 2

2

รวม

93

65

32

33

ชั้น

ส่งสอบสอบจริงสอบได้สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

38251510
  นักธรรมชั้นโท

12

10 3

7

  นักธรรมชั้นเอก

12

1010

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

 9

 55

  ธรรมศึกษาชั้นโท

 1

 11

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

 2

 22

รวม745336

17

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

60

38

20

18

  นักธรรมชั้นโท

19

16

11

5

  นักธรรมชั้นเอก

12

11

 8

3

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

35

 2

1

1

  ธรรมศึกษาชั้นโท

16

 –

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

 3

 1

1

รวม

145

68

41

27

อ่าน  สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2553

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

54

35

18

17

  นักธรรมชั้นโท

15

11

 9

2

  นักธรรมชั้นเอก

16

12

12

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

15

14

  ธรรมศึกษาชั้นโท

13

13

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

15

15

รวม

102

76

52

24

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

57

38

24

14

  นักธรรมชั้นโท

21

18

13

5

  นักธรรมชั้นเอก

15

12

8

4

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

3

2

2

  ธรรมศึกษาชั้นโท

4

4

4

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

2

2

1

1

รวม

102

76

52

24

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

50

31

20

11

  นักธรรมชั้นโท

22

19

11

8

  นักธรรมชั้นเอก

14

12

9

3

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

14

7

6

1

  ธรรมศึกษาชั้นโท

3

2

2

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

4

2

2

รวม

107

73

50

23

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง

สอบได้

สอบตก

  นักธรรมชั้นตรี

53

43

24

19

  นักธรรมชั้นโท

19

18

13

5

  นักธรรมชั้นเอก

9

8

6

2

  ธรรมศึกษาชั้นตรี

6

3

3

  ธรรมศึกษาชั้นโท

6

4

4

  ธรรมศึกษาชั้นเอก

1

รวม

94

76

50

26

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *