ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)1413101117255322110131
2อุปสมบทพระภิกษุ122132123636351716823239
3บรรพชาสามเณร4512122154
4บวชแม่ชี22122911157
5ชาวไทย-ชาย4837557261809352549946126823
6ชาวไทย-หญิง3713213517545434156614073582763526335,442
7ต่างชาติ-ชาย39574116213182510152436323
8ต่างชาติ-หญิง37644716352151715162238333
9ค่ายธรรมภาวนา4594244696811349551196353,444
  รวม5215586529501,1841,2912,1591,08264342747690310,846
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2562
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
350
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
239
บรรพชาสามเณร
54
บวชแม่ชี
57
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *