ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)12151113181919819134
2อุปสมบทพระภิกษุ2224335252341111291621260
3บรรพชาสามเณร5012356
4บวชแม่ชี12273212352378
5ชาวไทย-ชาย50465723793787658314137103808
6ชาวไทย-หญิง3103624206406064306393723916362327425,780
7ต่างชาติ-ชาย27472371822232618252430290
8ต่างชาติ-หญิง485534262620453125262340399
9ค่ายธรรมภาวนา60220210400591490618247200753,111
  รวม5107698257971,1751,1431,3461,1607781,0403431,03010,916
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2561
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
394
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
260
บรรพชาสามเณร
56
บวชแม่ชี
78
หมายเหตุ:
26 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2561
บวชชาวจีน พระภิกษุ 19 รูป แม่ชี 27 รูป
2 – 19 เมษายน 2561
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 50 รูป แม่ชี 3 รูป
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *