ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)22651014219615420123
2อุปสมบทพระภิกษุ17377102829393286715280
3บรรพชาสามเณร1120431129
4บวชแม่ชี2751321163103
5ชาวไทย-ชาย77504711011173755238595199842
6ชาวไทย-หญิง3603704555605354435804324216133245955,688
7ต่างชาติ-ชาย354334322636292830334234402
8ต่างชาติ-หญิง624352343133354234363235469
9ค่ายธรรมภาวนา1767516643844210551813961703402313,670
  รวม7496527668811,1881,0801,8247459231,0688001,03011,706
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2560
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
512
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
280
บรรพชาสามเณร
129
บวชแม่ชี
103
หมายเหตุ:
8 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560
บวชชาวจีน พระภิกษุ 29 รูป แม่ชี 27 รูป
2 – 19 เมษายน 2560
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 120 รูป แม่ชี 5 รูป
15 – 31 ตุลาคม 2560
บวชถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุ 86 รูป แม่ชี 62 รูป
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *