ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)392816233539711181036253
2อุปสมบทพระภิกษุ17102237301543311911208
3บรรพชาสามเณร2596331184
4บวชแม่ชี13138
5ชาวไทย-ชาย5051127121110811306160153451061,095
6ชาวไทย-หญิง3553057187827243896114303017202535676,155
7ต่างชาติ-ชาย302323181615232011161822235
8ต่างชาติ-หญิง1720172618615910101920187
9ค่ายธรรมภาวนา46421019525046510505496943513504008505,828
  รวม9756521,1271,3231,3981,5961,3811,2217351,2797541,61214,053
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2553
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
349
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
208
บรรพชาสามเณร
84
บวชแม่ชี
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *