ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)412314652630121925144390
2อุปสมบทพระภิกษุ1028333944193823131733279
3บรรพชาสามเณร136411171
4บวชแม่ชี1124
5ชาวไทย-ชาย55411021541626683667210168921,062
6ชาวไทย-หญิง3383726488319793685153782747983775966,474
7ต่างชาติ-ชาย172723261823202422192728274
8ต่างชาติ-หญิง173230171715211616151721234
9ค่ายธรรมภาวนา42017217916461412051355520570913702565,916
  รวม 8986961,0331,3601,8611,7262,0451,0089571,0469021,17214,704
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2554
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
349
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
279
บรรพชาสามเณร
70
บวชแม่ชี
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *