ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)18231219552622131258249
2อุปสมบทพระภิกษุ51143352828355621928245
3บรรพชาสามเณร14461271 62
4บวชแม่ชี28222 16
5ชาวไทย-ชาย635072169776178475510145133951
6ชาวไทย-หญิง2912955166347553226954014496453347346,071
7ต่างชาติ-ชาย363429302629242738283424359
8ต่างชาติ-หญิง333634302529313325242631357
9ค่ายธรรมภาวนา1131046711744116828604146615823251525,518
  รวม5595547771,0821,4082,1791,7539301,2361,3927971,16113,828
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2558
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
323
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
245
บรรพชาสามเณร
62
บวชแม่ชี
16
สัดส่วนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2558
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *