ที่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. รวม
(รูป/คน)
1พระภิกษุ (อาคันตุกะ)4761817232829117127205
2อุปสมบทพระภิกษุ6352127341737336315225
3บรรพชาสามเณร4123641360
4บวชแม่ชี812224055
5ชาวไทย-ชาย57357412495678651781117668922
6ชาวไทย-หญิง3343444907327265156414683466063388306,370
7ต่างชาติ-ชาย374536322836293030334434414
8ต่างชาติ-หญิง624352322729354234363030452
9ค่ายธรรมภาวนา2348760280591566622416106841153,161
  รวม5437467901,0681,2171,2841,4271,2299099056171,12911,864
งานบรรพชาอุปสมบท ปี พ.ศ. 2559
บรรพชา/อุปสมบท/บวชแม่ชี
จำนวน (รูป)
รวม
340
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
225
บรรพชาสามเณร
60
บวชแม่ชี
55
สัดส่วนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2559
สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563
แผนภูมิผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี 256 อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี 2541 – 2563
แผนภูมิผู้ปฏิบัติธรรม ปี 2541 - 2563

สถิติผู้เข้าปฏิบัติธรรมรวม ปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *