ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี 3 สนามสอบ ได้แก่ (1) สนามสอบวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (2) สนามสอบวัดเชตุพน (3) สนามสอบวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการสอบ พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 สนามสอบวัดศรีโสดา พระอารามหลวง โดยมีพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสนามสอบ  มีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 213 รูป 

พร้อมกันนั้น พระภาวนาธรรมาภิรัข วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เมตตาบริจาคทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณร เพื่อสนับสนุนสนามสอบนักธรรมชั้นตรี แห่งที่ 3 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทด้วย 

วันที่สอบ
วิชาที่สอบ
15 ตุลาคม 2564
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
16 ตุลาคม 2564
วิชาธรรม
17 ตุลาคม 2564
วิชาพุทธ
18 ตุลาคม 2564
วิชาวินัย

ทั้งนี้ การจัดสอบได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *