DEM_logo

กำหนดการตรวจเยี่ยม
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รายนามคณะกรรมการ คณะที่ 3

1. พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
2. พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
3. พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
ผู้ช่วยเลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
4. พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร
ผู้ช่วยเลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
ที่
ชื่อสนามสอบ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
วันที่ตรวจเยี่ยม
เวลา
1.
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
15 ตุลาคม 2564
13.00 – 16.00 น.
2.
วัดเชตุพน
วัดเกต
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
16 ตุลาคม 2564
13.00 – 16.00 น.
3.
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
พระสิงห์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
17 ตุลาคม 2564
13.00 – 16.00 น.
4.
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
18 ตุลาคม 2564
13.00 – 16.00 น.

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

ตารางการตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมศึกษาชั้นตรี
คณะกรรมการ คณะที่ 3 คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่
วันที่ 15 – 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

❈•≫────≪•◦ ❈ ◦•≫────≪•❈

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

❈•≫────≪•◦ ❈ ◦•≫────≪•❈

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ที่
ชื่อสนามสอบ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

พระอนุจร
พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร – พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ที่
ชื่อสนามสอบ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
2
วัดเชตุพน
วัดเกต
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

พระอนุจร
พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน – พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ที่
ชื่อสนามสอบ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
3
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
พระสิงห์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

พระอนุจร
  พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร – พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ที่
ชื่อสนามสอบ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
4
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

พระอนุจร
  พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
พระใบฎีกาศักดิ์ชัย สติสมฺปนฺโน
พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ปี 2564 วันแรก

บ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2564 พระร อ่านต่อ

อ่าน  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมของวัดบ้านโป่ง อ.พร้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *