ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 2564

การ 

เป็นการบำเพ็ญมหากุศลตามพระธรรมวินัยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล การทอดกฐิน หรือกฐินทาน คือการที่คฤหัสถ์ผู้ศรัทธาหรือแม้ภิกษุสามเณร นำผ้าไปถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทำเป็นผ้ากฐิน ซึ่งนอกจากผ้ากฐินแล้ว ปัจจุบันนิยมมีของถวายอื่นๆ อีกด้วยจำนวนมาก เรียกว่า บริวารกฐิน และถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว การทอดกฐินจึงเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่นิยมทำกันหลังวันออกพรรษา กล่าวคือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 มีโครงการสร้างภัตตศาลา อาคารปฏิบัติธรรมรวม และโรงครัว ในงบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ
     – เป็นที่พักของพุทธบริษัทที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
     – เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวมและห้องประชุมฟังธรรม ทำวัตรสวดมนต์
     – เป็นที่ฉันและรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติธรรม
     – ชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถของผู้เข้าปฏิบัติธรรมและญาติโยม
     – สร้างโรงครัวประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัย

ภัตตศาลา

ปัจจุบันนี้ทางวัดได้ดำเนินการกดเสาเข็มภัตตศาลา ใช้ทุนดำเนินการไปแล้ว 4 ล้านบาท แต่เนื่องจากทางวัดมิได้มีงบประมาณในการดำเนินการ จึงต้องอาศัยทานบดีเจ้าภาพผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินเพื่อระดมทุนทรัพย์ช่วยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติธรรมในปัจจุบันและอนาคตสืบไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นทานบดีเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน โดยเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล กองละ 10,000 บาท หรือตามกุศลศรัทธา ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมบุญกฐินได้ที่สำนักงานวัด หรือโอนเงินทำบุญได้ทางบัญชี “วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)” 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี

504-0-72200-0

ขออานุภาพแห่งบุญอันเกิดจากการถวายผ้ากฐินและปัจจัยที่ท่านได้สละเพื่อสร้างศาสนวัตถุนี้ จงเป็นอานิสงส์ให้ท่านเจริญในหน้าที่การงาน ครอบครัว และสังคม เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิบัติ สุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้ถึงมรรค ผล นิพพาน เป็นที่สุดด้วยเทอญ.

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 2564

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
– แต่งดาองค์กฐิน
– รับสายธารศรัทธาจากสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
– เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของกฐิน

≪•◦ ❈ ◦•≫

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
– ถวายภัตตาหารเช้า
– รับสายธารศรัทธาจากสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย

เวลา 11.00 น.
– ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.
– ประธานสายต่างๆ และศรัทธาสาธุชนพร้อมกัน ณ ศาลาชวนภาวนา สถานที่ประกอบถวายผ้ากฐิน

เวลา 14.00 น.
– ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์ กรานกฐิน และอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

≪•◦ ❈ ◦•≫

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *